Because we care we unite and share

Education


In Nepal kunnen veel meisjes, maar ook jongens, door armoede niet naar school. Vaak is er bij een school een soort kindertehuis voor kinderen van arme ouders. Die ouders zijn te arm om hun kind te onderhouden. Soms mag een kind helemaal niet naar school, want hij of zij is gewoon te hard nodig om te werken of op te passen op kleinere broertjes of zusjes. Het zijn juist deze omstandigheden, geboren uit armoede, die maken dat 35 procent van kinderen in Nepal niet naar school gaan.

35 procent van kinderen in Nepal kunnen niet naar school
De meeste ouders in Nepal kunnen niet lezen en schrijven, en willen niets liever dan dat hun kinderen een betere toekomst hebben. Alleen de eerste vijf jaar, de basisschool, worden vergoed door de Nepalese overheid. Zelfs dan zijn er nog kosten, onder andere voor het uniform, die arme ouders niet kunnen betalen. Na de basisschool is er een vervolg van drie tot vijf jaar, wat 150 euro per kind per jaar kost aan schoolgeld, boeken en uniformen.

Voor slechts 150 euro per jaar helpt u een kind naar school
Caring Unites richt zich op de basis, om ervoor te zorgen dat de barrières voor jongens en meisjes om in ieder geval te leren lezen en schrijven worden weggenomen. Lees meer over onze projecten of hoe u Caring Unites kunt helpen.