Because we care we unite and share

Focus


Meer kinderen naar school, meer vrouwen naar de dokter, dankzij Caring Unites

Caring Unites zet zich in om meer kinderen in Nepal naar school te laten gaan en de drempels weg te nemen voor vrouwen om medische hulp te zoeken. Slechts iets meer dan de helft van Nepalese kinderen gaat al naar school. De anderen, zo’n 35 % – vooral meisjes – werkt op het land of zorgt voor het gezin. Caring Unites wil deze kinderen een betere toekomst geven door hen te helpen met kleding, schoolgeld, een schoolgebouw, een generator of sanitaire voorzieningen. Hiertoe werkt Caring Unites nauw samen met lokale vrouwen, onze organisatie in Nepal. Zij gaan bijvoorbeeld met een vrouw mee naar de dokter om als tolk op te treden, of helpen vrouwen hun weg te vinden in de gezondheidszorg.