Because we care we unite and share

Projecten


Caring Unites is actief met fondsenwerving voor projecten ten bate van de kinderen en vrouwen in Nepal.

Onze projecten zijn vooral gericht op  onderwijs voor met name meisjes en begeleiding van vrouwen naar medische centra.